Selecteer een pagina

AANVRAAG DANEXAMEN

Het Danexamen kan in overleg met scholen op locatie in de buurt worden vastgesteld. Aanmelden kan tot en met drie weken voor het examen.

Uw aanvraag
Voor het aanvragen van een DanExamen verzoeken wij u dit formulier geheel en naar waarheid in te vullen en te verzenden.
Danexamens vanaf 5e Dan verlopen via IMAF-Europa.  

Uw examenaanvraag wordt alleen dan in behandeling genomen als het volledig ingevulde examenformulier en de betaling van het verschuldigd examengeld is ontvangen. De datum waarop het verschuldigde examengeld is ontvangen zal als inschrijfdatum worden gehanteerd. Een kopie van deze aanvraag zal worden verstuurd naar de examencommissie en uw leraar.

 WJJF-WJJKO Diploma
Het is mogelijk om een WJJF-WJJKO diploma aan te vragen. Het diploma wordt na het examen aangevraagd in Italie en wordt per post nagezonden.

Examens 2023

Examen Kodokan Nederland: 13 mei 2023 locatie Amsterdam
Examens IMAF Nederland: 21 mei 2023 locatie Honbu Dojo Duiven

Helaas is inschrijven voor het examen niet meer mogelijk